אסף נלחץ מאשתו שעצבנית, הוא מנסה לחקור מה קרה לה ובסוף מבין שהיא בכלל לא כועסת עליו והוא לא עשה כלום.