פניתי למשרד די לשכור את שירותיו של חוקר פרטי. מאותו רגע הצוות היה שירותי, דיסקרטי .הצוות של המשרד מקצועי ועשה עבודה יסודית מאוד.