בעקבות משבר הקורונה, גיסנו מחפש עבודה כחוקר ובמהלך החקירה הראשונה מבין שזו לא עבודה פשוטה, רק אז מחליט לפנות לבלש אמיתי.