צוות המשרד מיומן ויכול להיטמע בין עובדים ולאסוף מידע המפליל עובד זה או אחר, כל העבודה מתבצעת על פי החוק במהלך התהליך יקבל הלקוח דיווח על כל ממצא רלוונטי עבורו.

עבודה זו מתבצעת בדיסקרטיות מלאה, בסיום התהליך יקבל הלקוח הסבר מפורט על ידי דוח, קטעי וידאו, תמונות ומלל מפורט.