בקואנטין חקירות מבצעים איתורים לרבות: איתור בני משפחה, איתור אדם  לצורך גביית חוב, איתור כלי רכב, איתור כספים, איתור כתובת של אדם גם כשאר החליף כתובת ללא עדכון.

איתורים ומסירות משפטיות כאשר אדם מנסה להימנע מהמערכת המשפטית, הכולל תיעוד המסירה לאדם.