בקואנטין חקירות נותנים שירותי פוליגרף על מנת לעזור לאדם שצריך את השירות לגלות את האמת,

בדיקות פוליגרף ידועות היום כמסייעות בתחום החקירות כשאר האדם מחובר לאלקטרודות נשאל שאלות

רבות שיכולות להוציא את האמת, בתהליך הפוליגרף האדם יעבור שאלות כלליות קלות על מנת להתחיל את

הפעילות ומשם לעבור לשאלות הקשות ובכך ניתן לראות האם האדם דובר אמת או שקר.

הפוליגרף יכול לעזור להמון עסקים מול עובדיהם במקרים של מעילת כספים, התנהגות בלתי כשרה, מבטוחים בחברות ביטוח שרוצים לקדם את תביעתם פונים באופן יזום על מנת לזרז את תהליך התביעה.

בנוסף בתהליך גישור גירושין ניתן להוכיח אמינותם של הבעל או האישה אשר רוצים לקדם את ההליך ואת האמון בבעל או באישה.