בחברת קואנטין מבצעים חקירות כלכליות הכוללת איתור מען, עיסוק, זיקה לחברות, ביטוחי חיים (ללא סכומים),

איתור בנקים מורחב (סניפים), נדל"ן בסיסי, איתור רכבים, חקירת מידנעות ברשת.

בנוסף אנחנו מבצעים חקירה כלכלית על חברות הכוללת:

פרטי חברה וכתובת, בעלי מניות, זיקה לחברות נוטספות, השגת החומר מתיק החברה ברשם החברות,

איתור רכבים, נדל"ן בסיסי, איתורי סניפי בנק בהם חשבונות, מידע בסיסי על פעילות החברה ואיתור חלקי של לקוחות.