חקירה על רכושו, הונו וחשבונות הבנק של נבדק (במסגרת החוק).