חקירות מורכבות הכוללות דיבוב, כניסות בכיסוי הוצאת מידע בדרך עקיפה וכו' מתבצעות ברוב החקירות שלנו.