כשאר פונים לחברת חקירות חשוב שאותה חברה תחשוב מחוץ לקופסא לטובת הלקוחות שלה.

בתהליכי חקירה מורכבת אנחנו מבצעים דיבובים, כניסות בכיסוי, עובדים על סיפורי כיסוי ועוד על מנת להוציא את האמת וכמובן הכל בתהליך דיסקרטי מלא שלא יעורר חשד.

בזמן החקירה אנחנו מבצעים הקלטות ובסוף החקירה מוציאים דוח מסודר הכביל במשרד המשפטים.