חקירות אובייקטים בבתי העסק לגילוי גניבות, קשרת קשרים, חקר האמת לאחר תאונת דרכים וכו'.