צוות המשרד וותיק ומיומן בחקירות פרונטאליות מכל הסוגים, לרבות חקירות עובדים, חקירות בעל/ אישה בהסכמה, חקירות לאיתור גניבות בכל היקף, תשאול עוברים ושבים בשטח ביצוע העבירה, בסיום העובדה יוגש דו"ח מסכם ללקוח עם המלצות והמשך התהליך.

פעמים רבות נמצא צוות המשרד מסייע לחקירות המשטרה והחומר שנאסף בחקירה משמש בהסכמת הלקוח את משטרת ישראל.