חברת קואנטין מבצעת מעקבים דיסקרטיים, בפריסה ארצית.

זמינים כשעתיים מקריאה.

המעקבים מתבצעים על ידי צוות חוקרים מיומן ומקצועי, עם תעודת של חוקרים פרטיים, מטעם משרד המשפטים.

במהלך המעקב, האובייקט יוסרט בכל מקום ודוח מפורט עם מלל, תמונות וסרט וידאו ישלח ללקוח בסיום.

העקב מתבצע בצורה דיסקרטית ביותר והדוחות קבילים בבתי משפטי.

כלל העבודה מתבצעת אך ורק על פי חוק.