מעקבי ביטוח, מעקבי אישות אחר בן/בת הזוג, מעקב אחר עובד וכו'.