שחזור הודעות וואטסאפ, שחזור חיפושים אחרונים, הודעות רגילות, תמונות, סרטונים וכו'.