חברת קואנטין חקירות נותנת שרותי קב"ט לעסקים ורשות קמעוניות ונותנת מענה לגניבות מתוך העסק, מחוץ לעסק או שילוב של השניים.

צוות המשרד יודע להיטמע בין הלקוחות או בין העובדים ולזהות גניבות בכל היקף.

לרשות המשרד כלים רבים וידע נרחב במציאת פחת בעסק.

לרבות חקירות פרונטאליות, פוליגרף, מעקבים סמויים, בדיקות עובדים, בדיקות פתע לקופאיות.

איסוף מודיעין וכו'.