כיום מצלמות נסתרות נהיו יותר פופולאריים בעקבות הרבה מאוד מצבים מסויימים כגון:

עסקים שחוששים מגניבות בעסק, הפרת אמון העובדים בנוסף במקרים פרטיים החוששים

מהתעללות בקשישים, התעללות בילדים, במקרים של בגידות על פי החוק ועוד.

בטכנולוגיה המתקדמת של היום, חברת קואנטין חקירות מבצעת שימוש במצלמות המתקדמות

ביותר בשוק הקיים, הצילום מתווסף לדו"ח חקירה מפורט אשר יכול לסייע בבית הדין כהצגת הוכחות.

בעקבות כך יש לפנות למשרד חקירות ולא לעשות באופן פרטי מה שיכול להוות עבירה פלילית.